Yo-Yo Ma, cello

Long Yu, conductor

Hong Kong Philharmonic