Yo-Yo Ma, cello
Renaud Capu├žon, violin
Nicholas Angelich, piano