Recording

Japanese Melodies

Yo-Yo Ma | 1984

Tracklisting:
  • Matsushima-Ondo

  • Kojo-No-Tsuki

  • Zui-Zui-Zukkorobashi

  • Defune

  • Nara-Yama

  • Chin-Chin-Chidori

  • Sakura, Sakura

  • Oroku-Musume

  • Chugoku-Chiho-No-Komoriuta

  • Chiran-Bushi

Stay in touch